Search results

  1. B

    Quy trình xin phép xây dựng mới nhất năm 2019 tại TPHCM

    Quy trình xin phép xây dựng mới nhất năm 2019 tại TPHCM Bất động sản không đầu tư xây dựng: BĐS thuộc loại này chủ yếu là đất nông nghiệp (dưới dạng tư liệu sản xuất) bao gồm các loại đất nông nghiệp, đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất hiếm, đất chưa sử dụng v.v..Bất động...
  2. B

    Bất động sản cho thuê hình thức đầu tư sinh lời cao

    Bất động sản cho thuê hình thức đầu tư sinh lời cao Trong 8 tháng năm nay, cả nước có có 25.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần 116.000 doanh...
Top